Tuesday, 13 March 2012

အခ်စ္မသာ

ရင္မွာအႀကာႀကီးပိုက္လာခေရအခ်စ္
သက္ဆိုးမရွည္လိုက္ရ သူ႔ခမ်ာ
အဖတ္မတင္ခမီးတြင္းထဲမွာ ဇာတ္သိမ္းလားယာ။

အကြင္ေဆာင္လုိ႔ပင္ငိုဖို႔လူမဟိ
တတိုးေခ်တိတ္လို႔ မ်က္ရည္က်ဖို႔ကိုထားဖိ
လူမသိသူမသိ အလွပရင္နာမိေယ။

တလားကဖုိ႔လူမလာ သရဏဂံုမဟိ
ဓမၼသာျခင္းသံမလႊမ္း ေႀကာက္ခမန္းလိလိ
နွစ္သိမ့္ဖုိ႔လူမဟိ စိမ္းကတ္ပါဖိေယ။

လက္သင့္ခံဖုိ႔ကမၻာႀကီး(နင္)မဟိေယခါ
ငါ့အခ်စ္တိသဘို႔ဆိုးပတ္လို႔ တစျပင္မွာပစ္လုိက္ရယာ။


သိရီေစာျခိမ့္


အျပည့္အစံုသုိ႕...

ငါ့နိန္႕ရက္တခု

Type your summary here. Type the rest of your post here. 
 မ်က္ေတာင္ခတ္ရဖုိ႔ကိုပင္ ငါမိန္႔ခ်င္ခ်င္
ျမင္ျမင္ရာအရာတိုင္းဟာ နင့္အရိပ္ယာ။


ငါတစ္ေယာက္ထဲလား မေသခ်ာေဂလဲ့
ငါတခါလဲအထီးမက်န္ခေစာ္ အမွန္ယာ။


အျဖဴေရာင္သျခင္းတိ ငါ့နားမွာအျမဲတမ္းျဖတ္သန္းနီေရ
ငါသံဇိုဥ္တိုင္းကို စည္း၀ါးတက်လိုက္ဆိုနီလီယင့္။


လူတိကေတာ့ေျပာနီကတ္လီယင့္ ငါမႀကားေအာင္
ငါဟာ ဆြံ႕အ ကန္း ပင္း စိတၱဇ အခ်စ္ရူးလတ္။


သိရီေစာျခိမ့္

အျပည့္အစံုသုိ႕...

Monday, 10 October 2011

မိန္႔မရေရ လိေမၼာ္သီးတလံုး


မိဘမဲ့ေက်ာင္းက ႀကီးျပင္းလာလတ္ေတ လူငယ္တေယာက္က သူတြိႀကံဳဖူးခေရ အတြိအႀကံဳေခ်တခုကို အဂုပိုင္ ေျပာျပပါေရ။

အကၽြန္အေခ်ကပင္ အကၽြန္႔မိဘတိ သီလားခလို႔ ၉ ႏွစ္သားမွာ လန္ဒန္ၿမိဳ႕က မိဘမဲ့ ေက်ာင္းတေက်ာင္းမွာ လားနိန္ခရပါေရ။ မိဘမဲ့ေက်ာင္းလို႔ ဆိုေစာ္ပါရာ ေထာင္နဲ႔ ေကာင္းကြာေစာ္ မဟုတ္ပါေယ။ နိခင္းအခ်ိန္တိမွ အကၽြန္ရို႕ ၁၄ နာရီေလာက္ အလုပ္ လုပ္ကတ္ရပါေရ။ ပန္းၿခံမွာ စိုက္ရ၊ ပ်ဳိးရေရ။ မီးဖိုေခ်ာင္မွာ ကူပီးရေရ။ တခါတလီ လယ္လဲ ထြန္ရပါေရ။ ယကေလ့ တ နိၿပီးေက တနိရာ ကုန္လားခပါေရ။ အကၽြန္ရို႕ဘဝတိေစာ္ ေျပာင္းလဲမလာခပါ။

တႏွစ္ပတ္လံုးမွာ အကၽြန္ရို႕အတြက္ နားရက္ တရက္ရာဟိပါေရ။ ယင္းနိေစာ္ ခရစ္မတ္နိပါ။ ယင္းနိမွာ ဘုရားသခင္ကို ပူေဇာ္ ေရအနိန္နဲ႔ လူတိုင္း လိေမၼာ္သီးတလံုးစီ ရကတ္ပါေရ။ ခရစ္စမတ္မွာ အကၽြန္ရို႕အတြက္ အစားအေသာက္ေကာင္းတိ မသွ်ိ.. ကဇတ္စရာ အရုပ္တိမသွ်ိ.. က်ေနာ္ရို႕အတြက္ ဝီစုေစာ္ လိေမၼာ္သီး တလံုးပါရာ။ တႏွစ္ပတ္လံုး အမွား မက်ဴးလြန္ေရလူ၊ ေျပာ သမွ် စကားကို နားေထာင္ၿပီးေက လိမၼာေရလူမွရာ လိေမၼာ္သီး ရေစာ္ပါ။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ခရစ္စမတ္ လိေမၼာ္သီးေစာ္  အကၽြန္ရို႕အားလံုးအတြက္ တႏွစ္ပတ္လံုး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္ခပါေရ။

ယင္းပိုင္နဲ႔ ခရစ္စမတ္ ပြဲေတာ္ရက္ တရက္ေရာက္လို႔ လာျပန္ပါေရ။ ယင္းရက္က အကၽြန္႔အတြက္ ကမၻာပ်က္ေတနိပါ။ အေခ် တိအားလံုး လိေမၼာ္သီးရဖို႔အတြက္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးရွိမွာ တန္းစီနိန္ကတ္ေတ အခ်ိန္မွာ အကၽြန္က အခန္းေဒါင့္တနီရာမွာ အ ျပစ္ဒဏ္ခံနိန္ရပါေရ။ ဇာျဖစ္လို႔လဲဆိုေက ကုန္ခေရ ႏြီရာသီအခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းကနိန္ ထြက္ၿပီးဖို႔ ႀကိဳးစားခမိလို႔ပါ။

လိေမၼာ္သီးရေရ အေခ်တိေစာ္ ၿခံထဲမွာ ကဇတ္ခြင့္ရကတ္ေကေလ့ အကၽြန္က အိပ္ခန္းထဲက အျပင္ကို မထြက္ရဘဲ တရက္ ျပတ္လံုး လဲလို႔နိန္ခရပါေရ။ အကၽြန္ ေကာင္းဝမ္းနည္းမိေရ။ ကေကာင္းလဲ ရွက္မိေရ။ အခန္းေဒါင့္ေခ်မွာ တေယာက္တည္း ကုတ္ပနာ သငယ္ခ်င္းတိ ကဇတ္နိန္ေရ အသံကိုနားေထာင္ယင္း တေယာက္ထဲ ေကာင္းဝမ္းနည္းလာပနာ မ်က္ရည္က်မိပါ ေရ။ ေဒေလာကမွာ အကၽြန္အသက္ရွင္နိန္ေစာ္ တခုေလ့ အဓိပၸါယ္မသွ်ိဗ်ာလ္ လို႔ဆိုပနာလဲ စိုဥ္းစားမိလာပါေရ။

တေအာင့္ေလာက္အၾကာမွာ အကၽြန္႔အခန္းထဲကို ဝင္လာေရ ၿခီသံတခုကို အကၽြန္ၾကားမိလိုက္ေတ။ အကၽြန္ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ လံုး နိန္ေရ ပုဆိုးကို လက္တဖက္က ဆြဲလွန္လိုက္ေစာ္ကို အကၽြန္သိလိုက္ေတ။ မ်က္စိကို အသာေခ်ဖြင့္လို႔ ၾကည့္လိုက္ေတမွာ  ဝီလီလို႔ ေခၚေရ အေကာင္ေခ်တေယာက္က ကုတင္ရွိမွာ ရပ္နိန္ေစာ္ကို တြိလိုက္ရေရ။ သူ႔ညဖက္လက္ႏွစ္ဖက္မွာ ဆုပ္လို႔ကိုင္ ထားေရ လိေမၼာ္သီးကို အကၽြန္႔ကို ကမ္းပီးနိန္ေစာ္ရာမနား။ သူ႔ဘားမွာ ဇာပိုင္ပ်င္လို႔ လိေမၼာ္သီး တလံုးအပိုပါလာလတ္ရေလ လို႔ ဆိုေစာ္ အကၽြန္စိုဥ္းစားမရ ျဖစ္လားေရ။ ဝီလီကို ၾကည့္လိုက္ လိေမၼာ္သီးကို ၾကည့္လိုက္နဲ႔ အကၽြန္ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္နိန္မိေရ။

ဝီလီက လက္ကို ရွိတိုးပနာ ထပ္ကမ္းပီးလာျပန္ေရ။ အခြံႏႊာထားေရ လိေမၼာ္သီးကို အေသအခ်ာၾကည့္လိုက္မိခါမွ အရာရာကို အကၽြန္သေဘာေပါက္လားမိေရ။ အကၽြန္႔မ်က္လံုးအိမ္တိမွာ မ်က္ရည္တိျပည့္တက္ပါလတ္ေစာ္ ဇာပိုင္ေျပာပါဖို႔လဲ.. တခုပိုင္ ေလ့ မခံစားႏိုင္ပါဗ်ာလ္ေလ။

ဝီလီကမ္းပီးလာေရ လိေမၼာ္သီးကို လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ အကၽြန္ တယုတယ ယူလိုက္ေတ။ မဟုတ္ေက လိေမၼာ္သီးတိ အမႊာလိုက္ အမႊာလိုက္ ကြဲထြက္လားလီဖို႔။ ဇာျဖစ္လို႔လဲဆိုေက ဝီစုရေရ အေခ်ဆယ္ေယာက္က ေဒခရစ္စမတ္မွာ အကၽြန္႔ကိုလည္း လိ ေမၼာ္သီး တလံုးရစီခ်င္၊ လိေမၼာ္သီးတလံုး ပိုင္စီခ်င္ေရ ဆႏၵတိနဲ႔ သူရို႕ဝီစုထဲက လိေမၼာ္သီး တစိပ္စီကို ယူၿပီးေက လိေမၼာ္သီး တလံုးျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းလိုက္ေစာ္ပဲ ျဖစ္ပါေရ။ အကၽြန္႔ဘဝမွာ ယင္း လိေမၼာ္သီးေစာ္ အခ်ဳိဆံုး၊ အေကာင္းဆံုး ခရစ္စမတ္ လက္ေဆာင္ ျဖစ္ခပါေရ။ သူရို႕ဘားက စစ္မွန္ေရ သူသငယ္ခ်င္းပီသမႈကို အကၽြန္ခံစားမိလိုက္ရလို႔ပါေလ။

သငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြဆိုေစာ္ ဘဝမွာ အဖိုးတန္ အေပါင္းအေဖာ္တိပါ။ မေတာ္တဆ ေျပာလိုက္မိေရ စကားေခ် တခြန္းနဲ႔ အျပဳ အမူတိအတြက္ စိတ္ထိခုိက္မႈျဖစ္နိန္ပါလား.. ယင္းပိုင္စိတ္ထိခိုက္မႈျဖစ္နိန္ေက ကိုယ့္လက္ထဲက လိေမၼာ္သီးခ်ခ်ဳိေခ်တစိပ္ကို မွ်ဝီလိုက္ပါ.. ႏွလံုးသားက ရယ္ေမာသံတိ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ၾကားရပါလိမ့္ေမ။

အကၽြန္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေတ ပို႔စ္ေခ်တခုပါ။ ေဒပို႔စ္ေခ်ကိုလဲ အကၽြန္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေတ ဘာသာျပန္စာရြီးဆရာမ ႏိုင္းႏုိင္းစေန ျပန္ထားေစာ္ပါ။ အကၽြန္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မိလို႔ ျပန္ၿပီးက ကိုယ့္ရခိုင္လီသံနဲ႔ျပန္ရြီးပနာ အမွတ္တရ အနိန္နဲ႔ တင္လိုက္ပါယင့္။

ဖိုးေခါင္

၁၀.၁၀.၂၀၁၁

India Time-6:51 PM

 

အျပည့္အစံုသုိ႕...

Monday, 3 October 2011

ျဖဴစင္ဖို႔

ငါ့ဧမိုးထတိုင္းကို ရြီအိုေရာင္တိနန္႔ဖန္ဆင္းပီးပါ
နီတ၀င္ နင့္ကိုငါ ႀကည္လင္စြာခ်စ္ခ်င္လို႔။

ငါ့ရင္ခြင္ထဲကို တိုင္း၀ွီ႔ကာညင္ညင္ေခ်၀င္လာပါ
နင့္ကုိငါ အဆံုးအစမဟိေရမိတၱာနန္႔ႏြီးထြီးစီဖို႔။

ငါ့ေရွ႕မွာ အမွားတိအားလံုးကို၀န္ခံပါ
သံသယကင္းေရအျမင္နန္႔ ဆက္ဆံရီးကိုေနွာင္ခ်ိဳည္ခ်င္လို႔။

ငါ့ပါးကိုလာ ရွဳပ္ထြီးမွဳတိကိုရင္ဖြင့္ပါ
ေခါင္းခ်င္းဆိုင္စိုဥ္းစားဗ်လ္ အေျဖမွန္ရနုိင္ဖုိ႔။

ငါ့ကိုရွက္ပနာ အားမနာေဂ့ အမွန္ေျပာပါ
ရည္းစားတစ္ေယာက္ထက္မကေရ မိတၱာတရားနန္႔ငါႀကင္နာနီလို႔။


သိရီေစာျခ္ိမ့္

အျပည့္အစံုသုိ႕...

Sunday, 11 September 2011

တည္စီသိစၥာတရားရို႕ ေပ်ာက္ပ်က္လီဖို႔လား
ေဒပဂ်ီကား အျပာေရာင္စည္းေဘာင္တိတားမထားလို႔။

အလြမ္းမိုးရို႕ ရြာသြန္းလီဖို႔လား
ေဒမ်က္လံုးႀကား တနယ္စိီျခားသြီးအီးလားလို႔။

သံသယရို႕ မင္းမူလီဖို႔လား
ေဒရင္တံခါး ႀကားလူ၀င္ကာလွဳပ္ခတ္လာလို႔။

သိရီေစာျခိမ့္

အျပည့္အစံုသုိ႕...

Tuesday, 23 August 2011

ဟီးရိုး နန္႔ သတၱိ·          ေယာက္်ားေကာင္း၊ ေယာက္်ားျမတ္ရို႕ အႏွစ္သာရေစာ္ အသိစိတ္၊ အသိတရား ျဖစ္ေတ။

·          တရြာတည္းသားခ်င္း၊ တရပ္တည္းသားခ်င္း၊ တေက်ာင္းတည္းသားခ်င္းထဲမွာ တေယာက္က ႏြားေက်ာင္းသားျဖစ္ပနာ တေယာက္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ရျခင္းေရ သတိၱျဖစ္ေတ။

·          သတၱိေစာ္၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္နန္႔ လုပ္ရဲ ကိုင္ရဲမႈ ႏွစ္ခုလံုးမွာ အက်ဳံးဝင္ေရ။

·          ေျပာဝံ့၊ ဆိုဝံ့၊ လုပ္ဝံ့၊ ကိုင္ဝံ့၊ တြီးဝံ့၊ ေတာဝံ့ ဟိဖို႔လိုေရ။

·          ယင္းအတြက္ သတၱိကို မြီးျမဴလိုက္ပါ။  မၾကာခင္ ရွိတန္းကို ေရာက္လာပါလိမ့္ေမ။

·          လူ႔ဘဝမွာ အမိုက္ေမွာင္ဆံုး ကာလတိနန္႔ ႀကံဳရတတ္ေတ။ တိမ္တိုက္တိနန္႔ ဖံုးနိန္တတ္ျပန္ေရ။ ယေကေလ့ တည္ၿငိမ္ေရ စိတ္ႏွလံုးနန္႔ က်လုလုစိတ္ကို ဆြဲႏိုင္သမွ်ဆြဲတင္ထားပါ။ ဇာေလာက္ပင္ ဖံုးနိန္ေရ တိမ္တိုက္ပင္ျဖစ္လီပတ္စီ ငြီေရာင္အနားကြပ္က ရွိတတ္စၿမဲဆိုေစာ္ကို သတိရလိုက္ပါ။

·          က်ဆံုးျခင္းေစာ္ေရ ေအာင္ျမင္ျခင္းအတြက္ ပထမဆံုးၿခီလွမ္းျဖစ္ေတ။
·          သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္မႈခံရတုိင္း သည္းခံစိတ္အေပၚမွာ သတၱိအပင္ကို စိုက္ပါ။ မၾကာခင္မွာ သီးပြင့္လာဖို႔ေစာ္က ဧကန္မုခ်ခ်င့္။

·          စိတ္ပ်က္အားငယ္မႈတိနန္႔ ႀကံဳတိုင္း သတၱိကို မြီးျမဴရေရ။ ျဖစ္လာေရ စိတ္အားငယ္မႈကို ေဒအတိုင္းဆက္ထားေက နဂိုကဟိနိန္ေရ ကိုယ့္စိတ္ဓါတ္တိပါ ေျမာင္းထဲကိုေရာက္လားႏိုင္ေရ။ ယင္းပိုင္ စိတ္အားငယ္မႈကို သတၱိနန္႔ရာ ၿခီဖ်က္ႏုိင္ဖို႔။

·          ကိုယ္ရည္မွန္းထားေရ ပန္းတိုင္ကို အေရာက္ခ်ီတက္ႏိုင္ဖို႔အေရး ဖ်က္ဆီးႏိုင္ေစာ္အရာက ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မယံုမၾကည္ျဖစ္ျခင္းျဖစ္ေတ။

·          တခါတလီ အကၽြန္ရို႕စိတ္ထဲမွာ ဟိနိန္ေရ သံသယတိေစာ္ေရ သစၥာေဖာက္တိျဖစ္ေတ။ သြီးထိုးတတ္ေတ။ ဆြဲေဆာင္တတ္ေတ။ ပ်က္စီးျခင္းကို ေရာက္စီေရ။

·          တခု သတိထားရဖို႔ေစာ္က ဆံုးသွ်ဳံးဖို႔ကိုေၾကာက္လို႔ တခုေလ့မလုပ္ပဲနန္႔ ေသွ်ာင္နိန္ေက။ ေအာင္ျမင္မႈတိကိုလဲ ေသွ်ာင္ၿပီးသားျဖစ္နိန္ပါလိမ့္ေမ။

·          သတၱိဟိေရ လူစြမ္းေကာင္းတိေရ ေအာင္ျမင္ဖို႔အေၾကာင္းကို စိုဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ယင္း ဆံုးသွ်ဳံးမႈအတြက္လဲ တကြက္ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေရ။ ယေကေလ့ လူသာမန္တိကေတာ့ေက သက္သာ ဖို႔အေၾကာင္းကို စိုဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ယင္း ဆုံးသွ်ဴံးမႈျဖစ္လာဖို႔အတြက္ ဒူးတုန္နိန္တတ္ေတ။

ေဒနီရာ ေခ်က ကိုးကားပါေရ။

ဖိုးေခါင္
၂၃.၈.၂၀၁၁
India Time:4:55 PMအျပည့္အစံုသုိ႕...

Tuesday, 16 August 2011

ထရံတဖက္စီမွာ


တိတ္ဆိတ္မႈတိ ကိုယ္စီနန္႔
ဗလာက်င္းနိန္ေရ ႏႈတ္ခမ္းလႊာတိၾကား
ႀကိဳတင္ ေကာ္မသုတ္ထားမိခလို႔လား..

ငါမွားနိန္ေရလို႔ 
ေျပာလာေရတနိ
ငါ့ကိုငါ ေဇာက္ထိုးျဖစ္ေအာင္လုပ္မိဖို႔..

မသိလိုက္မသိဘာသာ ဆိုေရ 
ေဝါဟာရေခ်တခုက ဥပကၡာဆိုေရ
အနက္အဓိပၸါယ္ေခ်တခုကို
ငါ ေဖာ္က်ဴဳးခြင့္ မျပဳပါရစီေက့..

မုသားမပါေရ အခ်စ္တိနန္႔
ႏွလံုးသားကို တရုတ္အပ္စိုက္ ဆီးကုနည္းမွာပိုင္
တေခ်ာင္းခ်င္း တေခ်ာင္းခ်င္း
ထိုးစိုက္ စမ္းသပ္ဖို႔ဆိုေကေတာင္
ငါ့အခ်စ္က မင္းအတြက္
ကမၻာတည္သရြိပါ..။


ဖိုးေခါင္
၁၆၊၈၊၂၀၁၁
India Time:12:43 PM 


အျပည့္အစံုသုိ႕...